Nu kan du ta del av resultaten från projektet 3CIM som tagit fram en informationsmodell över de fysiska företeelserna i en stad. Det handlar om att byggnader, vägar, vegetation med mera ska fungera som en grund för en digital tvilling av staden. Maria Uggla, Stockholms stad är projektledare.

Maria Uggla, Stockholms stad

Vad ser du som de viktigaste resultaten av ert arbete i projektet?
– Under arbetet med informationsmodelleringen har vi kommit fram till för oss viktiga ställningstaganden. Vi vet nu att vi ska satsa på en modell som möjliggör koppling till andra datakällor från objekten i 3D-stadsmodellen snarare än att försöka få in information i själva modellen för att uppfylla en mängd olika tillämpningar. Vi tror att det här är en nyckel för att få en modell som är lättare att implementera och utveckla, samtidigt som den i sig väl stödjer visualisering och vissa analyser. Vi har också haft mycket givande dialog med statliga myndigheter och kunnat ge viktiga bidrag till arbetet med nationella specifikationer för geodata.

– En annan värdefull del av arbetet är att vi har hittat ett bra iterativt arbetssätt med mycket praktiska tester. Där har vi skapat och utvärderat 3CIM testdata, och vi har utvecklat ett mycket bra samarbete parterna emellan. Det har gjort oss väl rustade för fortsatt utveckling och vi har redan en mängd olika samarbeten planerade och under uppstart.

Vem ser du som mottagare av resultaten?

Vill du veta mer om 3CIM

Den 15 mars kl. 10-11.30 hålls ett webbinarium med resultat från projektet. Det är avgiftsfritt och alla intresserade är välkomna att delta!

Läs också projektets slutrapport.


– Vi ser framför allt att andra kommuner kan använda sig av våra resultat när de har behov av en semantisk 3D-stadsmodell som grund för en digital tvilling. Det handlar kanske särskilt om de som inte själva har möjlighet att ta fram allt material och som vill använda öppna standarder för att ha flexibla möjligheter framåt.

Hur hoppas ni att mottagarna ska ta resultaten vidare?
– Vi kommer själva att jobba vidare med implementering av 3CIM-modellen och hoppas att många fler vill göra samma sak. Ju fler vi blir desto bättre kan vi jobba tillsammans för att vidareutveckla och förenkla den tekniska implementationen!

– Med tanke på de utmaningar vi står inför som samhälle – med klimatanpassning och grön omställning, säkerhet och resiliens – tror vi att alla kommuner kommer att behöva det stöd för välgrundade beslut och effektiva processer som en digital tvilling kan utgöra.

Läs mer om resultaten från 3CIM.

Uppdaterad den