Projektet heter "Digitaliseringsdrivna värden och affärsmodeller i samhällsbyggnadssektorns ekosystem: En detaljerad framtidsspaning". I studien har totalt 46 företag och organisationer bidragit med sina perspektiv. Vi kan därigenom presentera en detaljerade framtidsspaning om digital transformation i samhällsbyggnadssektorn.

I spaningen konstateras att olika digitala tekniker förväntas spela en mycket mer central roll och generera ett förändrat värdeskapande. Och därmed förändras även ekosystemet i sin sammansättning och interaktionsmönster. Vi har ställt några frågor till Martin Löwstedt och Viktoria Sundquist, Chalmers i samband med den färska rapporten.

Martin Löwstedt och Viktoria Sundquist, Chalmers

Digitaliseringsdrivna värden och affärsmodeller i samhällsbyggnadssektorns ekosystem: En detaljerad framtidsspaning

Martin och Viktoria, vad var det mest överraskande som ni såg i er undersökning?
– Vi såg att det redan idag finns ett ökat antal aktörer som potentiellt är ’Game Changers’ med nya data-drivna affärsmodellslogiker. Kopplat till det ser vi också att de mest radikala förändringarna i framtiden kommer uppstå i de dynamiska flödena där ’data’ förädlas till värde, snarare än de sekventiella flöden där ’brädor’ förädlas till byggobjekt.

– Dessutom har arbetet med studien övertygat oss om att den digitala transformationen kommer ske snabbare och mer i närtid än den långsamma förändringstakt som ofta utmålas.

Vem ser ni som mottagare av resultaten?
– Alla aktörer som har intresse och ambition att vara en del av samhällsbyggandet i framtiden!

Hur hoppas ni att mottagaren ska ta resultaten vidare?
– Vår förhoppning är att alla aktörer inom samhällsbyggnadssektorn reflekterar kring hur studiens framtidsspaningar påverkar den egna organisationens förutsättningar och vilka konkreta åtgärder som skulle behövas för en framgångsrik anpassning och utveckling av verksamheten givet den digitala transformationens framfart.

Läs mer om projektet!

Framtidens digitala affärsmodeller – film från programkonferensen 2022

Martin Löwstedt höll en presentation om de preliminära resultaten under Smart Built Environments programkonferens hösten 2022. Här kan du se den som film. Presentationen drar igång ca. 1:34 i filmen.

Uppdaterad den