Har du ett projekt i Smart Built Environment? Då är du välkommen på vår inspirerande projektkonferens. Temat är implementering och vi träffas på Färgfabriken i Stockholm.

I programmet möter du:

  • Arkitekturnätverket AES (Architectural Environmental Strategies) som har ett pågående projekt om cirkulära, nära material
  • Projektet Kunskapsspridningen premisser med Henrik Linderoth, Tekniska Högskolan i Jönköping
  • Projektet DigiGrow med Agnes Sävenstedt, Rhubarbs
  • Erfarenheter från projektledaren Mats Svensson, Tyréns som i flera projekt lyfter strategier för att nå nästa steg
  • Workshop om implementering
  • En spaning från Expo2020 med Klas Hall, Kompetenspartner

Anmäl dig här!

Uppdaterad den