Sveriges största globala digitala innovationsevent ägde rum den 17-20 januari 2022. Konferensen Sweden Innovation Days samlade aktörer från hela världen för att dela bästa praxis och erfarenheter med syftet att skapa samarbeten med fokus på de globala målen.

Smart Built Environment – A strategic innovation programme

Smart Built Environment arrangerde ett "side event" torsdagen den 20 januari kl. 10.00-11.30. I vårt program fick du lära känna programmet, möta vår samarbetspartner, InfraSweden2030 och höra om det vinnande bidraget i vår innovationstävling, "KEDJ-A".

Du kan se sessionen i efterhand. Sändningen är helt på engelska, så tipsa gärna dina internationella kontakter.

Sweden Innovation Days

Under fyra interaktiva dagar riktades full uppmärksamhet mot att hitta nya samarbeten för lösningar på våra globala utmaningar. Sweden Innovation Days sammanföll denna gång med världsutställningens temavecka för Globala målen i Dubai då de globala hållbarhetsmålen blev därför aktuella.

Läs mer om konferensen

Uppdaterad den