Var med den 25–27 januari för att stärka kopplingen mellan forskning och praktik och skapa omställningskraft i kommunerna för hållbara städer och samhällen. Smart Built Environment deltar med en programpunkt onsdagen den 26 januari kl. 10.00-11.30 med programpunkten:

Smarta processer för resurseffektiva byggnader

Här möter du talarna:

  • Kristina Gabrielii, Programchef Smart Built Environment (IQ Samhällsbyggnad)
  • Nils Berglund, VD, Vyer
  • Sara Wiman, Co founder Geografiska InformationsbyrånIbrahim Yitmen, Associate Professor, Jönköpings universitet
  • Agnes Sävenstedt, CEO & Partner at Rhubarbs AB
  • Moderator: Fredrik Bauer, Mötesutveckling Sverige AB
Rådet för hållbara städer

Rådet för hållbara städer är ett forum bestående av elva statliga myndigheter samt SKR och länsstyrelsen.
Rådet har i uppgift att stötta kommunerna i arbetet med mål 11 i Agenda 2030 som behandlar långsiktigt
hållbar stads- och samhällsutveckling och Mål 11-veckan är en del i arbetet.

Mål 11-veckan pågår tre dagar

Under tre dagar kommer du kunna ta del av ett antal valbara sessioner utifrån olika perspektiv på mål 11 i Agenda 2030 och dess delmål. Du kan även vara med på samtal, ta del av senaste forskningen och få exempel på hur kommuner och regioner har arbetat tillsammans med myndigheter och forskare.

Anmälan och programmet hittar du här!

Uppdaterad den