InfraLIGHTer Awards är en innovationstävling för att konstruera lättare gång- och cykelbroar som arrangeras av LIGHTer och InfraSweden.

Lättare är viktigt- därför att materialpriserna stiger och vi ser en omvärld i förändring, med ökande svårigheter att få fram byggmaterial och drivmedel. Dagens broar, orsakar dessutom stora klimatutsläpp.

De strategiska innovationsprogrammen vill bidra i omställningen till ett mer hållbart samhälle genom sin innovationstävling på tema lättvikt för Agenda 2030.

Läs mer och skicka in ditt bidrag senast 10 oktober!

Uppdaterad den