Maria Uggla, Stockholms stad

Hej Maria, i projektet 3CIM studerar ni hur en digital tvilling kan användas för skyfallsmodellering, hur skiljer det sig mot traditionella metoder?
– Vi vill se om strukturen på informationen är viktig för resultaten i skyfallsmodelleringen. Vi ser också om det finns datamängder som man vanligtvis inte har tillgång till idag, som skulle förbättra modelleringen. När vi tar fram en informationsmodell som grund till en digital tvilling vill vi testa hur väl den stödjer tillämpningen skyfallsmodellering och om det går att förbättra processen kring datahanteringen genom den. Det är dock viktigt att tänka på att vi även ser många andra tillämpningar för en digital tvilling. Ett exempel på det är i stadsplanering med analyser kring buller, vind och områden som är extra känsliga vid värmeböljor. Informationsmodellen behöver alltså vara tillräckligt generell för att stödja många tillämpningar, men lätt att ”kroka i” för specifika användningsfall.

Läs mer om 3CIM

Vilket är det eller viktigaste resultat som ni sett i er studie hittills?
– Det viktigaste hittills har nog varit det goda samarbete vi har med dem som arbetar med nationella specifikationer på Lantmäteriet. Vi som arbetar inom kommunen vill ha våra geografiska grunddata strukturerade i en digital tvilling. För oss är det viktigt att arbetet med detta görs på ett sådant sätt att vi kan leverera till den nationella infrastrukturen utan onödig handpåläggning. Det är också viktigt att de nationella specifikationerna verkligen stödjer kommunala tillämpningar. Genom projektet kan vi bidra med våra erfarenheter. Vi kan även stötta med praktiskt arbete för testning och mappning mellan NS Byggnad och den internationella standarden CityGML, som vi har som bas i 3CIM:s informationsmodell.

Vill du höra mer om projektet 3CIM och arbetet hittills? Välkommen på projektkonferensen den 23 september!

Uppdaterad den