Till vardag är finns Johan på det nystartade företaget Johan Martinsson AB.

Vad lockade dig att tacka ja till att bli ordförande i programstyrelsen?

– Efter ett år i som ledamot i programstyrelsen blev jag så klart glad över att jag fick valberedningens förtroende att fortsätta det utmärkta arbete som Ronny Andersson bedrivit som programmets första ordförande. Att ha fått ett år på mig att lära och förstå verksamheten är en klar fördel, och med det i bagaget känner jag nu att jag kan bidra med nya perspektiv och utveckla styrelsens arbete vidare in i programmets nästa fas. Att fokusera på att fullfölja strategin och sträva mot de uppsatta effektmålen är en utmaning som det inte går att tacka nej till. Att dessutom få samverka med den nya styrelsen, som är ett fantastiskt kompetent lag, och med ett skickligt programkansli gjorde det väldigt lätt att tacka ja.

Vad har du gjort tidigare?

– Kort kan man säga att jag haft en trippel av tioåriga engagemang. Först 10 år på ABB där jag hade de flesta roller som man kan ha i ett elinstallationsföretag. Därefter 10 år som företagare där jag startade och verkade i flera olika teknikbolag av varierande storlek och verksamhet, och de senaste 10 åren i en bransch- och arbetsgivarorganisation med roller som region-, branschutvecklings- och näringspolitisk chef.

– Eftersom jag har ett starkt teknikintresse har digitalisering, genom dessa trettio år, alltid funnits högt upp på agendan. Digitalisering genom hela det breda spektra från den första datoriseringen till den nya informationsbaserade applikationsutvecklingen, vilket jag nu tar med mig som erfarenheter in i ordförandeskapet. En annan fördel för mig personligen är att jag under de senast 10 åren har arbetat i många styrelser. Något som har gett mig en bild av hur jag tycker att styrelsearbete bedrivs effektivt, och det vill jag ta med mig in till Smart Built Environment.

Hur ser du på programmets roll för att driva på sektorns digitaliseringsresa?

– En sådan här chans får sektorn inte missa! Tänk efter, hur ofta får en sektor direkt stöd från staten för att utvecklas? Det är verkligen en fantastiskt chans för samhällsbyggnadssektorn, i likhet med tidigare statliga industrisatsningar. Det som krävs är att vi tillsammans tar tag digitaliseringen och engagerar oss för att skapa en svensk effektiv och konkurrenskraftig samhällsbyggnadssektor, som främjar nyttjandet och utvecklingen av värdet i såväl befintliga som i kommande fastigheter och anläggningar. Vi kan kalla det samhällsbyggnad 2.0. Är man ledare för ett framåtblickande företag eller organisation i samhällsbyggnadssektorn borde det vara självklart med ett aktivt deltagande i programmet. Smart Built Environments roll blir det vi gör det till!

Uppdaterad den