1. Börja i det lilla – varje gång något registreras digitalt ger det underlag för digitala analyser, premiera detta! Tårta vid dataregistrering istället för vid driftstörning.
  2. Involvera och skapa förståelse för syftet med digitalisering hos medarbetarna domänkunskap finns hos dem som jobbat länge och är guld värd vid utveckling av nya analysmetoder och modeller.
  3. Uppfinn inte hjulet själv – alla har liknande utmaningar prata med andra. Samverka och sök forskningsmedel för att utveckla och implementera. Kolla med SKL, vänd dig till DIGG myndigheten för digital förvaltning.
  4. Tillgång till och användande av data skapa data i standardiserat format och strukturer som möjliggör såväl kommunikation mellan olika system som att kommunicera datan på ett enkelt sätt i olika sammanhang. Samverka och bestäm ägare till data samt hur denna kan tillgängliggöras för dem som behöver den, just då de behöver den.
  5. Läs och använd Handbok för digitala detaljplaner i sommar.
  6. Gå Vinnovas kurs Elements of AI i Sverige en kostnadsfri webbaserad kurs för alla som vill lära sig grunderna om artificiell intelligens.
  7. Studera färdplan för ett uppkopplat och automatiserat vägsystem
  8. Anställ en digital strateg med behovsperspektiv och utbilda all personal (övergripande grundläggande förståelse kring AI och digitalisering) och uppmuntra nyfikenhet och mod.
  9. Våga träna. Skapa miljöer som tillåter träning, och tro inte att det ska lyckas perfekt första gången.
  10. Inspireras mer: mistrainframaint.se | smartbuilt.se | infrasweden2030.se
Annika Malm, Mistra InfraMaint, Kristina Gabrielii, Smart Built Environment och Camilla Byström, InfraSweden2030, delade med sig av sina bästa tips i Almedalen.
Uppdaterad den