Om projektet

Ett strategiskt projekt inom Smart Built Environment. Projektet har en bred representation från sektorn med omkring 25 deltagande organisationer, vilket ger goda förutsättningar för bred förankring av kommande resultat. Projektet har också utbyte ned några internationella projekt.

Projektets syfte är att stödja framtida datautbyte genom att utveckla och testa leveransspecifikationer utifrån det som gjorts inom projekten Smart planering för byggande och Får Jag Lov? Det ska även bidra till handbok för användning och ge förslag på vidareutveckling av identifierade specifikationer och system, såväl som att ge input till Geodatarådets handlingsplan, Fokusområde 3: Standardisering av grunddata, mot bakgrunden att till exempel Svensk geoprocess och IFC ger möjligheter till ett flertal alternativa lösningar för att beskriva objekt.

Projektet består av tre arbetspaket som har stöd av dels en expert- och teknikgrupp samt en referensgrupp. Projektet koordineras av Lantmäteriet. Läs mer om projektet.

Karin Neland från Lantmäteriet är projektledare

Startmöte

Startskottet för projektet gick av stapeln den 30 januari och projektet planeras att avslutas den 31 december 2019. I praktiken påbörjades dock arbetet i de tre arbetsgrupperna redan i slutet av november 2018.. Därför kunde presentationer av påbörjade arbetsinsatser ges under startmötet samt att tid kunde fokuseras på goda, engagerade och produktiva samtal i och mellan projektets grupperingar.

Kick-offdagen var upplagd enligt följande:

 • Övergripande information om projektet
 • Genomgång av vad som är på gång i Geodatarådets handlingsplan och vidareutvecklingen av Svensk Geoprocess
 • Andra intressenter på byggnadsmodellen
 • Kopplingen till FJL?
 • Presentation av skillnader mellan Svensk Geoprocess och CityGML samt förklaring av ADE
 • Nyttan med projektets arbete ur två kommuners perspektiv
 • Presentation av leveransspecifikationer som togs fram i Smart Planering för Byggande
 • Status i projektarbetet (presentationer från ledare för AP1, AP2 och AP3)
 • Möte per arbetspaket (inklusive expert-/teknikgruppen och referensgrupp) om vad gruppen ska åstadkomma och vad var och en kan bidra med.
 • Därefter två parallellspår:
  • Respektive arbetspaket samtalar vidare kring fortsatta AP-arbetet.
  • Referensgrupp samt teknik- och expertgrupp diskuterar frågeställningen ”vilka andra projekt/beroenden/initiativ finns att förhålla sig till/samarbeta med o dyl?”
 • Summering av vad som kommit upp av intresse i grupperna. Möjlighet till frågor/diskussion i stora gruppen.

Text: Birgitta Rydén och Karin Neland, Lantmäteriet

Uppdaterad den