Projektet har kopplingar till arbetet med digitalisering av plan- och bygglovsprocessen. Info Spread bygger vidare på projektet Smart planering för byggande - Informationsförsörjning för planering, fastighetsbildning och bygglov som genomfördes inom Smart Built Environment under 2016–2018. För att göra resultaten, slutsatserna och rekommendationerna kända kommer projektet Info Spread att samordna och genomföra informations- och utbildningsinsatser. Fokus är geodata i de processer som inkluderar kommunernas del i plan- och byggprocessen. Kommunikationsinsatserna planeras att ske i form av webbinarium, föreläsningar och workshoppar under 2019 som ett bidrag till att få till stånd en framtida digital samhällsbyggnadsprocess på regional och lokal nivå.

Info Spread kommer även att testa och verifiera en metod där den enskilda fastighetsägaren på egen hand med stöd av en ny teknik, metodik och instruktioner själv tar fram en 3D-modell över sin fastighet inför ansökan om bygglov.

Vill din kommun delta?

- Vi vill gärna ha kommuner med i projektet. Dels söker vi kommuner vars bygglovsverksamhet är intresserad av att medverka i testerna av ”Argusmetoden” där den enskilda fastighetsägaren på egen hand tar fram en 3D-modell över sin tomt, berättar Elisabeth Argus som är projektledare och fortsätter:

- Dels erbjuder vi erbjuder en kostnadsfri föreläsning och workshop för kommuner som vill ta del av resultat och få konkreta tips och vägledning i arbetet med att starta strukturerad digitalisering/verksamhetsutveckling avseende geodata.

Kontakta projektledare, Elisabeth Argus om du vill veta mer. Elisabeth.argus@bonacordi.se eller 076-764 41 00.

Uppdaterad den