Lunds universitet kommer tillsammans med Göteborgs universitet och Sweco att ge en kurs om stadsmodeller i Lund den 25-28 mars med en uppföljande kursdag i maj/juni. Kursen - Storage and analysis of city models, and relationship to BIM (4 hp) - ges för doktorander och yrkesverksamma och förutsätter vissa grundläggande kunskaper om GIS eller BIM. Kursen fokuserar på internationella och svenska standarder för stadsmodeller, huvudsakligen CityGML.

Kursen är kostnadsfri. Den finansieras via medel från Smart Built Environment som en del av forskningsplattformen.

Mer information om kursen och hur du anmäler dig

Frågor skickas till Lars Harrie


Uppdaterad den