Nu inleder vi en ny programperiod i Smart Built Environment. En förändring är att vi kommer att driva aktiviteter i programmet inom fyra temaområden:
1) Innovationer och nya tillämpning
2) Värdekedjor och affärsmodeller
3) Informationsinfrastruktur
4) Kunskap och kompetens

Vi söker nu personer, som mot ersättning, vill engagera sig i programmets styrning i olika roller inom dessa temaområden.

Processledare för tema Informationsinfrastruktur

Som processledare har du ett uppdrag att under cirka sex månader driva ett utåtriktat arbete tillsammans med programmets parter och andra intressenter inom samhällssektorn. Arbetet ska resultera i förslag på strategiska satsningar som ska drivas inom temaområdet de närmaste tre åren. Det innebär till exempel att göra intervjuer, arrangera workshoppar och genomföra omvärldsanalyser. Du som söker bör ha flera års erfarenhet av utvecklingsarbete eller projektledning, förmåga att ta in, sortera och analysera data samt drivs av ett utåtriktat arbetssätt. Du bör också ha god kännedom om standardiseringsfrågor och processer inom samhällsbyggandet. Skicka din intresseanmälan bestående av CV och ett brev på max en sida till olle.samuelson@iqs.se. Vi behöver din ansökan senast den 22 januari.

Koordinatorer och temagruppsdeltagare

Till vart och ett av temaområdena knyts en temagrupp med några personer som leds av en koordinator. Gruppernas uppgift är att samordna och koordinera projekt och andra insatser inom temaområdet. De ska även bidra med synpunkter och inspel inför utlysningar och start av strategiska satsningar. Koordinatorn rapporterar till programledningen som regelbundet samlar alla koordinatorer till samordningsmöten.

Är du intresserad av rollen som koordinator eller av att delta i en temagrupp, skicka din intresseanmälan till olle.samuelson@iqs.se. Din anmälan ska innehålla CV, en kort beskrivning av dig själv och varför du är intresserad av rollen. Vi behöver din ansökan senast den 5 februari.

Uppdaterad den