Allt fler kopplar upp sig allt mer i Internetsverige och allt färre lämnas kvar i ett digitalt utanförskap. I många diagram i den här rapporten närmar sig staplarna 100 procent. Alla under 26 år tittar på Youtube. Så gott som alla som är hemma med barn e-handlar och nästan alla studenter googlar, bara för att ta några exempel.

Svenskarna och Internet 2018

"Svenskarna och Internet" är en rapport som ges ut årligen av Internetstiftelsen i Sverige, IIS, som ansvarar för alla .se-domänen och driften av .nu-domänen.

Samtidigt uppstår frågan vilka som tillhör den krympande skara som inte kopplar upp sig dagligen. För gränsen går faktiskt inte mellan de som använder internet och de som inte gör det alls. Redan de som använder internet någon eller några gånger i veckan känner sig mycket mindre delaktiga i det digitala samhället än de som kopplar upp sig dagligen. Mot bakgrund av detta sätter "Svenskarna och internet 2018" extra strålkastarljus på sällan- och icke-användare.

Ta del av hela sammanfattningen av rapporten här!

Uppdaterad den