Frida Hammarlind
Frida Hammarlind, Örebro kommun, arbetspaketledare.

Syftet med handboken är att ge landets kommuner konkreta instruktioner och tips och råd i arbetet med att digitalisera detaljplaner. Handboken kommer vara mycket mer än en handbok, det blir en digital plattform med material som kommer uppdateras och leva över tid.

— Vår tanke med plattformen är att det ska vara möjligt att plocka de bitar man behöver, det är inte en handbok du läser från A-Ö. Olika kommuner har kommit olika långt och har olika behov, därför måste också vår lösning vara flexibel så att den kan vara till nytta för alla kommuner – oavsett storlek och var i processen man befinner sig, säger Frida Hammarlind, Örebro kommun och projektledare för arbetspaket fyra i DigSam.

Steget före

I maj röstade riksdagen ja till regeringens förslag om att alla landets kommuner och myndigheter ska använda en gemensam standard för detaljplaner. Det är en hel del att tänka på för landets kommuner och ett avsnitt av handboken handlar om vilket förarbete som behöver göras. Till exempel att det är viktigt att definiera syftet med digitaliseringen av detaljplaner, sätta en rimlig ambitionsnivå, analysera konsekvenser av nivån som väljs och diskutera vilka förutsättningar som krävs. Det här är frågor som handboken tar upp och ger tips och råd kring. Fem kommuner intervjuas även om sitt arbete för att ge inspiration och exempel från aktuella case.

— Utvecklingen går fort och vi försöker också blicka framåt. Hur kommer en framtida detaljplan se ut? Det handlar inte om att bara digitalisera det som finns idag utan också att ligga steget före och diskutera visionen framåt. Hur kommer vi jobba om fem och tio år? Det är en utmaning men roliga frågor att jobba med. Vi har även tittat en del på AI och hur sådan teknik skulle kunna användas för att automatisera i alla fall en del av digitaliseringsarbetet. Det är spännande, säger Frida Hammarlind.

Löpande uppdateringar på Facebook

Arbetspaketet har startat en Facebooksida för att kommunicera löpande om allt som händer i projektet.
— Vi har fått många positiva kommentarer från kommuner som vill komma igång och ser att de kommer ha nytta av arbetet vi gör nu med handboken. Vi ser fram emot att förhoppningsvis kunna lansera första versionen av plattformen i början på nästa år. Håll utkik på vår Facebooksida, där uppdaterar vi kring hur det går, säger Frida Hammarlind.

Följ Portal för digitala detaljplaner på Facebook


Om DigSam

Det strategiska projektet DigSam arbetar för att skapa ett obrutet digitalt standardiserat informationsflöde med särskilt fokus på processens tidiga planeringsskeden.
Mer om DigSam - Digital Samhällsbyggnadsprocess

Uppdaterad den