Om DigSam

Det strategiska projektet DigSam arbetar för att skapa ett obrutet digitalt standardiserat informationsflöde med särskilt fokus på processens tidiga planeringsskeden.

Under dagen kommer olika aspekter av digital dialog belysas, från val av metod och målgrupper till efterarbete och datahantering. Det blir inspirationsföreläsningar av bland annat SVT och Ericsson Research och ”dialogverkstad” där deltagarna får möjlighet att konkret prova på olika metoder. Två kommuner, Örebro och Helsingborg, kommer dela med sig av sina erfarenheter och en expertpanel svarar på frågor.

- Att lyckas med en digital medborgardialog handlar inte bara om teknik. Tekniken finns, utmaningen ligger i att få till en process som fungerar hela vägen. Vad gör vi om vi får in hundratals svar? Hur återkopplar vi? Hur hanterar vi och lagrar data? Hur når vi grupper som inte är digitala? Det är några av frågorna vi kommer lyfta under utbildningsdagen, säger projektledare Andreas Huss, Sweco.

Utbildningsdagen är den tredje av fem träffar inom arbetspaket fem i DigSam-projektet och hålls den 21 november i Sweco-huset i Stockholm. Nio kommuner med intressanta erfarenheter av digitaliserad samhällsbyggnad träffas under 2018–2019 för att inspireras av nya metoder och verktyg, dela erfarenheter och skapa visioner om var vi är på väg. De kommuner som deltar i arbetspaketet är Helsingborg, Örebro, Uppsala, Höganäs, Falun, Umeå, Linköping, Gotland och Alingsås. Projektledare för arbetspaketet är Andreas Huss, Sweco Architects.

Temat för de första två träffarna, som hölls den 17 och 18 september, var metoder och verktyg för gestaltning, visualisering, animering och simulering. Läs mer här.

Är du nyfiken på vad som händer under utbildningsdagen? Följ DigSam på LinkedIn!

Uppdaterad den