En gång varje år träffas ledningen för alla 17 strategiska innovationsprogram för att utbyta erfarenheter, lära av varandra och hitta synergier. För Formas, Vinnova och Energimyndigheten, som finansierar satsningen, är det ett tillfälle att informera om och diskutera programgemensamma frågor.

- I år hålls konferensen den 16-17 oktober och det är Smart Built Environment som är värd, berättar projektledare Terese Lilliehorn från programkansliet. Nytt för i år är att det blir en gemensam träff för programchefer och kommunikatörer.

Uppdaterad den