Projektet ”Produkt- och miljödata – Produktion” tillhör fokusområdet Standardisering och syftar till att skapa gemensamma riktlinjer och stöd för att samlad, fullständig och korrekt information om produkter och material ska finnas tillgänglig för alla, genom processen från tillverkare av material och produkter till produktion av byggnader och anläggningar. Nyttan kommer att uppstå genom besparing av tid, kostnader, miljö och arbetsmiljö för många aktörer. Projektet leds av Kristina Gabrielii från Gabrielii Development och har en total budget på 5 miljoner kronor, där hälften är bidrag och hälften egna insatser från de deltagande aktörerna.

Projektet ”Testbäddsportalen, fas 2” är en utökning av ett pågående projekt för att skapa en virtuell mötesplats och portal för dialog mellan behovs- och idéägare och testbäddsägare. I denna andra fas kommer en portal att byggas och lanseras utifrån den behovsanalys som tidigare är genomförd i projektets första fas. Projektets resultat blir en viktig pusselbit i den infrastruktur som programmet nu bygger och har en ambition att kopplas ihop med regeringens satsning ”Testbädd Sverige”. Projektet tillhör fokusområdet Innovationslabb och leds av Thomas Sundén, SUST. Ytterligare 1,4 miljoner kronor har nu och projektets totala budget uppgår nu till 5,1 miljoner kronor, varav hälften är bidrag.

Uppdaterad den