Amy Rader Olsson, programchef för Smart Built Environment deltar i ett flertal seminarier under Politikerveckan i Visby. Ett av dessa är Konkurrensverkets seminarium "När marknaden blir digital: Nya spelregler för konsumenter och företag eller ”business as usual?", tisdagen den 4 juli kl 10.00. Konkurrensverket har gjort en serie intervjuer inför seminariet som nu går att ta del av på YouTube. Filmen är 1:20 lång.

Uppdaterad den