Börjar:
Slutar:
Plats:
Münchenbryggeriet, Torkel Knutssonsgatan 2
Ort:
Stockholm

Är du en kommun, region, tillverkande industri eller annan aktör som är nyfiken på hur du skulle kunna arbeta med symbios som en del av ert omställningsarbete, är detta ett utmärkt tillfälle att ta del av andras erfarenheter, knyta nya kontakter och lyfta blicken framåt tillsammans – mot ett mer resurseffektivt Sverige.

Nyttan med Centrum för Industriell och Urban symbios

Industriell och urban symbios är en viktig del inom den cirkulära ekonomin som innebär att öka värdet på och förbättra användningen av restströmmar såsom energi, vatten, material eller bi- och restprodukter, och på så sätt bidra till en ökad resurseffektivitet. Det som är avfall för ett företag kan vara en resurs för någon annan.

Skapa symbioser tillsammans

Eventet är ett tillfälle för deltagare att ta del av kunskap och perspektiv på symbios från olika aktörer – från politiken, kommuner och företag som på olika sätt arbetar med symbios idag, men även dela erfarenheter, och delta i för att utforska hur ni som aktör och vi tillsammans kan skapa symbioslösningar som leder till ökad resurseffektivitet och hållbar utveckling.

Läs mer och anmäl dig här.