Börjar:
Slutar:
Ort:
Webbinarium

Under hösten 2022 söker vi dina synpunkter och förslag på branschgemensamma frågor som Smart Built Environment ska arbeta med. Vi fokuserar framför allt på våra temaområden Informationsinfrastruktur samt Värdekedjor och affärsmodeller. Förslagen vi söker ska vara av branschgemensamt intresse och bidra till en positiv förändring av samhällsbyggandet, med digitaliseringen som drivkraft.

Workshop 26 oktober

Temaområde Informationsinfrastruktur behandlar gemensam infrastruktur som sektorn behöver för den digitala och industriella utvecklingen. Workshoppen den 26 oktober har tema: Förvaltningsskedet med inslag av livscykelhantering, digitala tvillingar och IoT. Vi får presentationer av projekt som kan bidra till sektorns utveckling. Workshoppen spelas in för uppföljning av resultaten.

Program

13:00 Välkomna
Mötesledare Väino Tarandi

13:15 Systeminformation enligt ISO/IEC 81346 – Introduktion till strukturering av system
Presentation av Mikael Törnkvist, TCG

14:00 Ett use-case från Mälardalens sjukhus – ändring av lokaler
Presentation och demo av Torbjörn Holm, Eurostep

15:00 Testbäddsprojektet ”Smarta plan-, bygg-, förvaltnings- och nyttjandeprocesser över hela livscykeln III – tester i nya processer” – Sensordata och 3D-fastigheter
Presentation av Väino Tarandi

Workshop
Var kommer dessa standarder in i processen och hur kan de tillämpas? Svaren rapporteras i Mentimeter.

Sammanfattande avslutning

17:00 Mötet avslutas

Strategiska projekt accelererar förändring

Inom Smart Built Environment pågår en mängd projekt. Många projekt har kommit till genom öppna utlysningar. Andra projekt är så kallat ”strategiska”. Dessa har initierats av programstyrelsen och tagits fram i en öppen process. Projekten är utvalda för att accelerera förändringen av samhällsbyggandet med digitaliseringen som drivkraft i samverkan mellan många olika parter. Vi välkomnar ett brett deltagande i projekten!

Hösten 2022 initieras nya strategiska satsningar från Smart Built Environments temaområden Informationsinfrastruktur respektive Värdekedjor och affärsmodeller. En viktig uppgift är inventering av åsikter och förslag från samhällsbyggnadssektorns aktörer. Vi bjuder därför in till sex digitala workshoppar där alla intresserade aktörer har möjlighet att ge sina förslag och synpunkter.

Alla med intresse för digitalt samhällsbyggande är välkomna att delta och vi sätter stort värde vid alla synpunkter som kommer in. Våra teman är breda och täcker in hela sektorn, hela värdekedjan och hela livscykeln. Det här är en utmärkt chans att bidra till att koppla samman fragmenterade delar av sektorn. Du som deltar får en introduktion om det arbete som sker inom temaområdet idag.

Vi hoppas att du som deltar arbetar för en organisation som ser både möjligheter och hinder för er utveckling framåt. Vi vill att du ser Smart Built Environment som en resurs som kan stötta ert utvecklingsarbete.

Anmäl dig till workshopen den 26 oktober

Det är avgiftsfritt att delta.

Ange namn på organisation eller företag
Ange om organisation där jag arbetar ingår som part i Smart Built EnvironmentJag accepterar att mina personuppgifter lagras och används för utskick av nyhetsbrev och inbjudningar.
Har du något medskick till arrangören innan mötet så skriver du det här
Jag accepterar att mitt namn och organisation finns med på en deltagarförteckning som delas ut i samband med evenemanget samt att mina personuppgifter lagras och används för administration i samband med evenemanget.