Börjar:
Slutar:
Ort:
Webbinarium

Nu har du chansen att ta del av aktuella resultat från en mängd forsknings- och innovationsprojekt inom samhällsbyggnad. Tre organisationer satsar stort på kunskapsspridning genom en serie digitala möten.

En satsning för dig som vill leda utvecklingsarbete

Bygg kompetens riktar sig till alla som vill utveckla sin kunskap inom hållbart samhällsbyggande. Vi riktar oss till dig som leder utveckling inom samhällsbyggnad och som vill hålla dig uppdaterad inom området. Du kan till exempel vara företagsledare eller chef med ansvar för utveckling. Du kanske arbetar med plan- och byggfrågor, representerar en byggherre, projektör, installatör eller är verksam i byggskedet eller inom forskning i området.

Utveckla din och sektorns kompetens med aktuella resultat

Det har aldrig tidigare producerats så mycket kunskap, nya metoder, verktyg och utveckling inom samhällsbyggnadssektorn. Forskning och innovation (FoI) pågår just nu inom flera stora initiativ, program och projekt. Projektresultaten ger lösningar på många av sektorns utmaningar vad det gäller ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet och sektorn behöver ta del av resultaten, använda dem och utveckla nya arbetssätt. Visst är du en av dem som vill bygga kompetens för en hållbar samhällsbyggnadssektor?

Bygg kompetens – hur jobbar vi med innovation?

Under webbinariet ställer vi oss frågan om vi har några metoder för att hantera innovation. Vi lyfter inspirerande exempel och diskuterar vad en innovation är, egentligen. Vi presenterar resultat från aktuella projekt och vår sakkunniga i sektorn kommenterar resultaten.

Program

Moderator: Camilla Byström, programchef, InfraSweden2030.

Innovationsledning, vad innebär det?
Bodil Sandén, innovationsledare, InfraSweden2030

Mosaik – Metod för Offentlig Sektors Arbete med InnovationsKultur
Vilho Jonsson, curlabs AB
Jessica Fogelberg, Innovationschef, Knivsta kommun

Förändringstryck, förändringsledning och vilja till utveckling
Hans Nyblom, Installatörsföretagen och SBUF lyfter resultat från projekten:
Utvecklingsprojekt Samverkanskunskap, del 1
Implementering och innovationer för Färdplan Bygg och Anläggningssektorn

Vad innebär resultaten för samhällsbyggandet?
Anders Persson, näringspolitisk chef, Innovationsföretagen

Anmälan

SBUF (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond), Smart Built Environment och InfraSweden2030 gör en gemensam satsning för att sprida resultat från aktuella projekt som drivs i sektorn. Många av projekten ska ge lösningar på de utmaningar som samhällsbyggnadssektorn står inför. Det handlar framförallt om ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Det är kostnadsfritt att delta vid webbinarierna, och alla tillfällen spelas in så att det går att se dem som film i efterhand.

Arrangörernas tre loggor

Uppdaterad den