Börjar:
Slutar:
Ort:
Webbinarium
Kvinna in säkerhetsutrustning tittar på digitala grafer

Nu har du chansen att ta del av aktuella resultat från en mängd forsknings- och innovationsprojekt inom samhällsbyggnad. Tre organisationer satsar stort på kunskapsspridning genom en serie digitala möten.

En satsning för dig som vill leda utvecklingsarbete

Bygg kompetens riktar sig till alla som vill utveckla sin kunskap inom hållbart samhällsbyggande. Vi riktar oss till dig som leder utveckling inom samhällsbyggnad och som vill hålla dig uppdaterad inom området. Du kan till exempel vara företagsledare eller chef med ansvar för utveckling. Du kanske arbetar med plan- och byggfrågor, representerar en byggherre, projektör, installatör eller är verksam i byggskedet eller inom forskning i området.

Utveckla din och sektorns kompetens med aktuella resultat

Det har aldrig tidigare producerats så mycket kunskap, nya metoder, verktyg och utveckling inom samhällsbyggnadssektorn. Forskning och innovation (FoI) pågår just nu inom flera stora initiativ, program och projekt. Projektresultaten ger lösningar på många av sektorns utmaningar vad det gäller ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet och sektorn behöver ta del av resultaten, använda dem och utveckla nya arbetssätt. Visst är du en av dem som vill bygga kompetens för en hållbar samhällsbyggnadssektor?

Bygg kompetens – låt algoritmerna göra jobbet

De där små koderna som letar och retar upp dig kan också vara ytterst värdefulla. Samhällsbyggandet kan ta stora utvecklingskliv med hjälp av Artificiell Intelligens (AI). Det bevisar projektresultaten som du får del av i Bygg kompetens.

Kliv in i ditt nästa projekt och se vad som kan bli bättre! Enligt några av projektledarna är det bara att ”börja köra” och få en mer effektiv hantering och produktivitet på byggplatsen. Projektörer, fastighetsägare, byggherrar och installatörer kan i tidiga skeden få förslag till i vilka rum som installationer behövs genom ett projekts insamling av erfarenheter från flera digitala modeller från tidigare projekteringar.

Program

Moderator: Kristina Gabrielii, programchef Smart Built Environment

Anmälan

SBUF (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond), Smart Built Environment och InfraSweden2030 gör en gemensam satsning för att sprida resultat från aktuella projekt som drivs i sektorn. Många av projekten ska ge lösningar på de utmaningar som samhällsbyggnadssektorn står inför. Det handlar framförallt om ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Det är kostnadsfritt att delta vid webbinarierna, och alla tillfällen spelas in så att det går att se dem som film i efterhand.

Arrangörernas tre loggor

Uppdaterad den