Börjar:
Slutar:
Ort:
Webbinarium
Kvinna med ipad i modern byggnad

Är du uppdaterad med den senaste kunskapen inom samhällsbyggnad? Vi har resultaten från branschens samlade FoI-projekt. Nu har du chansen att ta del av aktuella resultat från en mängd forsknings- och innovationsprojekt inom samhällsbyggnad. Tre organisationer satsar stort på kunskapsspridning genom en serie digitala möten. Anmäl dig nu och bygg din kompetens med oss!

En satsning för dig som vill leda utvecklingsarbete

Bygg kompetens riktar sig till alla som vill utveckla sin kunskap inom hållbart samhällsbyggande. Vi riktar oss till dig som leder utveckling inom samhällsbyggnad och som vill hålla dig uppdaterad inom området. Du kan till exempel vara företagsledare eller chef med ansvar för utveckling. Du kanske arbetar med plan- och byggfrågor, representerar en byggherre, projektör, installatör eller är verksam i byggskedet eller inom forskning i området.

Utveckla din och sektorns kompetens med aktuella resultat

Det har aldrig tidigare producerats så mycket kunskap, nya metoder, verktyg och utveckling inom samhällsbyggnadssektorn. Forskning och innovation (FoI) pågår just nu inom flera stora initiativ, program och projekt. Projektresultaten ger lösningar på många av sektorns utmaningar vad det gäller ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet och sektorn behöver ta del av resultaten, använda dem och utveckla nya arbetssätt. Visst är du en av dem som vill bygga kompetens för en hållbar samhällsbyggnadssektor?

Bygg kompetens – värdet av smart drift och förvaltning

Hur får vi till ett ”smart” underhåll av fastigheter och infrastruktur? Hur kan vi hålla dokumentationen uppdaterad mellan överlämningarna i processen? Vilka värden skapar digital förvaltning av byggnader, och vilka krav ska vi i olika instanser ställa? Välkommen på Bygg kompetens där vi visar exempel på hur vi nyttjar digitala metoder i drift och förvaltning.

Program

Moderator: Camilla Byström, programchef InfraSweden2030

iBridge - Digitala och uppkopplade broar för en effektiv och intelligent förvaltning
Gunnar Johansson, IoTBridge AB

Digital adoption och värdeskapande i fastighetsförvaltning
Agnieszka Zalejska Jonsson, Kungliga Tekniska högskolan

BEAst Steg 1 Systematik, kravställning för överlämning drift- o underhållsdokumentation
Marcus Bengtsson, TIKAB

Vad innebär resultaten för samhällsbyggandet?
Rikard Silverfur, Chef Utveckling & Hållbarhet, Fastighetsägarna Sverige

Anmälan

SBUF (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond), Smart Built Environment och InfraSweden2030 gör en gemensam satsning för att sprida resultat från aktuella projekt som drivs i sektorn. Många av projekten ska ge lösningar på de utmaningar som samhällsbyggnadssektorn står inför. Det handlar framförallt om ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Det är kostnadsfritt att delta vid webbinarierna, och alla tillfällen spelas in så att det går att se dem som film i efterhand.

Arrangörernas tre loggor

Uppdaterad den