Börjar:
Slutar:
Ort:
Digitalt
Det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment stöttar samhällsbyggnadssektorns gemensamma digitaliseringsarbete - genom forskning, utveckling och innovation – för att möjliggöra ett byggande som är billigare, snabbare och mer hållbart.
Under den här sessionen får du höra om slutsatser från ett axplock av projekt och resultat från programmet. Du får inspiration, konkreta verktyg och metoder för ett digitalt arbetssätt!
För att nå mål 11 behöver vi hitta nya sätt att arbeta inom såväl offentlig verksamhet som hos samhällsbyggnadssektorns aktörer.
Välkommen till en session där du får veta mer om vad som krävs för att lyckas. Korta anförande varvas med samtal och interaktion med hjälp av moderator Fredrik Bauer.

Digitalt och hållbart samhällsbyggande

Sessionen inleds med en kort överblick från innovationsprogrammet Smart Built Environment. Hur ser digitaliseringen av samhällsbyggnadssektorn ut och vad är på gång?
Kristina Gabrielii, Programchef Smart Built Environment

BIM i förvaltning – från prototyp till global revolution

Bristande kommunikation och informationshantering i fastighetsförvaltning kostar den svenska fastighetssektorn 20 miljarder kronor årligen. Fler fastighetsägare behöver på ett enklare sätt kartlägga och hantera mer information för att få en mer effektiv och hållbar förvaltning.
Det här har Fastighetsbolaget Örebroporten gjort. Du får höra om det som konkret exempel och du kommer få nya idéer för hur vi kan massproducera BIM-modeller till en förvaltande organisation på kort tid.
Nils Berglund, VD, Vyer

DigiGrow – Från prat om digitalisering till konkret handling

Att fullt ut nyttja digitaliseringens möjligheter i sina huvudprocesser som kommun är svårt. I projektet DigiGrow var syftet är att hjälpa kommuner att gå från den insikt de hittills har fått om digitalisering till handling.
Genom att använda innovationsmetodik med syfte att lära snabbt och billigt kan vi driva digitaliseringsarbetet parallellt med ordinarie verksamhet. Du får höra om projektet och det fortsatt arbete för att stötta fler kommuners digitaliserinsgresa.
Agnes Sävenstedt, CEO & Partner at Rhubarbs AB

Stadsträd – för hållbar stadsutveckling

Naturbaserade lösningar, ekosystemtjänster och grön infrastruktur är prioriterat i både Sverige och inom EU. Kunskap och förståelse behöver delas av många skilda aktörer engagerade i stadsutvecklingsprocessen; boende, kommunala planerare, arkitekter och byggbolag.
Stadsträd.se är länken (en app) mellan dessa aktörer och fungerar som ett kunskapsunderlag som ständigt uppdateras, växer och sprider kunskap om trädens värden och funktioner.
Sara Wiman, Co founder Geografiska Informationsbyrån

Integration of Blockchain and Digital Twin for Smart Asset Lifecycle Management

Intresset för nya tekniska ekosystem som digitala tvillingar, Internet of Things och Blockchain ökar stort. Allt krävs för att koppla samman arbetsprocesser, aktörer och fastigheters livscykelfaser för att vi ska kunna nå de globala hållbarhetsmålen.
Här får du höra om ett nytt forskningsprojekt som utvecklar och utvärderar en Blockchain-baserad plattform för digitala tvillingar och förverkligar av den fulla potentialen hos smarta fastighetsinformationsmodeller i det digitala ekosystemet.
Presentationen hålls på engelska.
Ibrahim Yitmen, Associate Professor, Jönköping University
Anmäl dig till Mål 11-veckan

Anmäl dig till Mål 11-veckan som pågår den 25-27 januari.

Mål 11-veckan arrangeras av Rådet för hållbara städer, ett forum bestående av elva statliga myndigheter samt SKR och länsstyrelsen.
Rådet har i uppgift att stötta kommunerna i arbetet med mål 11 i Agenda 2030 som behandlar långsiktigt
hållbar stads- och samhällsutveckling. Läs mer om Rådets arbete på webbplatsen hållbarstad.se – Rådets arbete (hallbarstad.se).