Börjar:
Slutar:
Ort:
Webbinarium
Kostnad:
Avgiftsfritt
Läs mer och anmäl dig

Sweden Innovation Days – Sveriges största globala digitala innovationsevent äger rum den 17-20 januari 2022.

Under fyra interaktiva dagar riktar vi full uppmärksamhet mot att hitta nya samarbeten för lösningar på våra globala utmaningar. Sweden Innovation Days sammanfaller denna gång med världsutställningens temavecka för Globala målen i Dubai då de globala hållbarhetsmålen kommer att vara extra aktuella. Nu söker vi dig som är brinner för att innovera tillsammans med andra mot konkreta och handgripliga mål.

Vi vill att andra länder ska välja Sverige som ett attraktivt innovationsland att samarbeta med. Konferensen erbjuder aktörer en internationell arena för att sprida information, utbyta kunskap och träffa internationella partners ska konferensen underlätta att nya innovations- och affärssamarbeten skapas.

– Sweden innovation days är ett lysande tillfälle att kliva fram, ta scenen och få möjlighet att bli en samarbetspartner i ett globalt innovationsarbete. Oavsett om du är en startup, företag, arbetar inom offentlig sektor, civilsamhället, akademin eller en statlig myndighet. Eventet ska erbjuda aktörer en internationell arena för att sprida information, utbyta kunskap samt träffa internationella partners för att stärka de svenska aktörerna utomlands, säger Regina Summer, internationell samordnare, Vinnova

Konferensen är helt digital och ett samarbete mellan Vinnova, Ignite Sweden, AI Sweden och Energimyndigheten.

Uppdaterad den