Börjar:
Slutar:
Plats:
Umeå Folkets Hus, Skolgatan 59
Ort:
Umeå

Tillsammans med olika aktörer från relevanta sektorer kommer vi under dagen att brainstorma fram olika lösningar på
utmaningar och undersöka hur vi kan få dem att bli verklighet. Det kanske finns fler som har funderat på samma sak? Passa på att registrera dig idag så hamnar din idé i fokus när vi sätter agendan!

Workshopen ingår i det strategiska projektet Idéverkstad Innovationslabb som har målet att skapa tätare relationer mellan aktörer som på olika sätt arbetar med samhällsbyggnad samt mellan aktörer och medborgare. Detta för att bädda för en snabbare, billigare och mer hållbar utveckling. Fokus ligger på att undersöka och utveckla digitaliseringens möjligheter att: minska miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv och minska total tid från planering till färdigställande (för nybyggnad och renovering), minska byggkostnader samt skapa nya värdekedjor och affärsmodeller.

Workshoppen hålls i ett Open Space-liknande format. Den som har ett område eller idé pitchar detta inför deltagarna och när alla idéer presenterats väljer man den grupp vars idé man vill vara med och diskutera. Du får gärna delta även utan att pitcha!

Anmälan

Uppdaterad den