Petra Jenning och Johan Larsson
Var med i nästa steg

Vi håller fördjupande workshops inom temaområde Kunskap och Kompetens" och "Innovationer och Nya tillämpningar" den 22 augusti.

Smart Built Environment har hittills stöttat över 200 projekt. Vi har sett idéer kläckas, samarbeten skapas och verktyg utvecklas. Men nu behöver vi växla upp. Världen är i ett akut läge för att nå våra mål vad gäller Parisavtalet och Agenda2030, och vi vet att digitaliseringen är en av nycklarna. Ändå ser vi inte den digitala transformationen ta fart på bred front inom samhällsbyggnadssektorn.

Hur kan vi gå från idéprojekt, piloter och proof-of-concept till portfölj, norm och ny standard? Hur skalar vi upp och implementerar de innovationer som redan finns? Under mötet söktes din hjälp för att förstå hur Smart Built Environment kan stötta uppskalningen på bästa sätt. Tillsammans utforskade vi vilka strukturer, strategier och stödfunktioner som behöver komma på plats inom ramen för temaområdena Innovationer och Nya tillämpningar så väl som Kunskap och Kompetens.

Expert på innovationsprocessen inspirerar

Under mötet bjud vi på inspiration för att få en extra kreativ workshop. Mattias Bergström är grundarna och ägaren till Bottenvikens bryggeri. Mattias är tidigare forskare vid Luleå tekniska universitetet inom funktionella produkter. I sin forskning fokuserade han på teambaserad innovation och metoder för att förbättra innovationsprocessen. Mattias kärnkompetens är inom innovationsprocesser och han är självklart delaktig även under workshoppen.