Karin Degerfeldt, Skellefteå kommun

Väck idéer – sök finansiering

Samhällsbyggandet står inför stora utmaningar de kommande åren. Det är utmaningar som vi kan lösa, bland annat genom resultaten av forskning och innovation. Har du en viktig problemställning, eller en idé om lösningen på problem? Då är du välkommen när Smart Built Environment och InfraSweden berättar om möjligheter att få finansiering till projekt. Vi bjuder även på inspiration och möjligheten att nätverka med kollegor i sektorn som går i liknande tankar. Mötet sker i samarbete med Skellefteå kommun.

Delta i Skellefteås hållbara omställning

Den extraordinära samhällsomvandlingen, som vi i Skellefteå är mitt uppe i, kräver att vi samarbetar och hittar nya sätt att lösa våra utmaningar. Lokala lösningar som ger globala avtryck. Inför detta bjuder vi in till samverkan över gränser, vi tror nämligen att det är när näringsliv, forskningsinstitut, civilsamhälle och offentliga verksamheter samverkar som vi hittar de bästa lösningarna - att vi tillsammans upptäcker och utveckla hur vi kan genomföra en snabb men samtidigt hållbar samhällsomvandling – hållbart ur alla perspektiv.

Under 2026 kommer Skellefteå att visa upp den snabba hållbara omställningen av samhället för resten av världen i form av ett Expo, SE 26. Syftet med SE 26 är att bidra till och synliggöra Skellefteås hållbara och snabba samhällsomvandling samt utveckla kunskap och verktyg som ger avtryck i världen. SE 26 kommer att hjälpa oss att ge ännu större utväxling på de satsningar som görs, öka tempot i omställningen och bidra till uppfyllandet av agenda 2030. En sådan kraftsamling ger avtryck och kan bidra till att Skellefteå blir den första staden som växer hållbart på riktigt.

Vi bjuder på mingel-lunch i samband med mötet och det är avgiftsfritt att delta.

Varmt välkommen!

Intryck från Skellefteå

Stefan Uppenberg, InfraSweden berättar om intrycken från mötet i Skellefteå.

Program, fredag 13 oktober

09:45 Välkommen
Karin Degerfeldt, hållbarhetsstrateg Skellefteå kommun

Extra ordinärsamhällsomvandling/Expo
Helena Renström Helena Renström, marknadsansvarig, Skellefteå kommun

Skellefteå Public Mobility
Marie Larsson, vd Skellefteå Buss

Dagsläget, utmaningarna och vägen mot en cirkulär massahantering
Jan Krantz, Specialist inom markarbeten och hållbart byggande Sweco

Logistikens roll för en cirkulär ekonomi
Linea Kjellsdotter Ivert, forskare, VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Bio-CCS från biogas
Daniel Tamm, senior projektledare Rise

Drönartrafik i Skellefteå
Karin Degerfeldt, hållbarhetsstrateg Skellefteå kommun

Idéer och finansiering genom Smart Built Environment och InfraSweden
Stefan Uppenberg, InfraSweden och Terese Lilliehorn, Smart Built Environment

12.00 Gemensam mingellunch