Kristina Gabrielii och Beatrice Hällås

Väck idéer – sök finansiering

Samhällsbyggandet står inför stora utmaningar de kommande åren. Det är utmaningar som vi kan lösa, bland annat genom resultaten av forskning och innovation. Har du en viktig problemställning, eller en idé om lösningen på problem?

Ta del av presentationer

Smart Built Environment och InfraSweden berättade om möjligheter att få finansiering till projekt. Vi bjuder även på inspiration och möjligheten att nätverka med kollegor i sektorn som går i liknande tankar. Mötet sker i samarbete med Innovation Week och igår i programmet för veckan.

Program onsdag 8 november

12.00 Mingellunch

13.00 Välkomna
Resultaten ger oss hållbara lösningarKort om resultat från Smart Built Environment och InfraSweden

Inspiration från projekt i programmen:

Lyckas med projekt, sök finansiering
Information om möjligheter med att söka medel från Smart Built Environment och InfraSweden

14.45 Eftermiddagsfika

Valfritt pass
15.15 Matchmaking: Behov & lösningar
Vi inventerar behov och lösningar och finner möjliga projektpartners

16.00 Mötet avslutas