Hur skyddar vi oss mot kriser? Och vad gör vi för att förebygga en kris? Hur kommunicerar vi rätt budskap vid rätt tillfälle? Hur är relationen mellan arbetsgivarens ansvar och det personliga ansvaret? Kan digitalisering stötta oss i våra beslut och förbättra arbetsmiljön ur ett krisperspektiv?

Bygg kompetens – krislägen, regler och kommunikation

I filmen ser du

Moderator: Kristina Gabrielii, Smart Built Environment

Den obrutna informationskedjan för brandskydd
Michael Strömgren, Briab Brand & Riskingenjörerna AB

Kommunikation och personligt ansvar på byggarbetsplatsen
Jenny Carlsson, KMA-chef, Hökerum Bygg AB

Innovativa GC-vägar i trä – hinder och möjligheter
Stefan Uppenberg, InfraSweden

Tysta Boken, Byggföretagen

Vad innebär resultaten för samhällsbyggandet?
Henrik Prohászka, Byggföretagen