Smart Built Environment och InfraSweden berättar om sina öppna utlysningar och hur det går till att söka medel.

I filmen möter du Kristina Gabrielii, programchef Smart Built Environment och Camilla Byström, programchef InfraSweden. Vi spelar in mötet och presenterar det som film i efterhand.

Se filmen

Digitalt samhällsbyggande i praktiken – Smart Built Environment

I Smart Built Environments utlysning kan du ansöka om medel för forsknings- och innovationsprojekt. Projekten ska bidra till ett mer resurseffektivt och hållbart samhällsbyggande med hjälp av digitaliseringens möjligheter.

Viktiga datum för Smart Built Environments utlysning

Utlysningen öppnar 7 november 2023 och stänger 6 februari 2024. Läs mer om utlysningen här.

Ökad cirkularitet för transportinfrastrukturen – InfraSweden

I InfraSwedens utlysning finansieras innovationsprojekt som bidrar till att på ett hållbart sätt skapa lösningar för en mer cirkulär transportinfrastruktur. Utlysningen syftar till att stödja skalbara projekt som kan implementeras och ge effekt inom en snar framtid.

Viktiga datum för InfraSwedens utlysning

Utlysningen öppnar 2 november 2023 och stänger 2 februari 2024. Mer information finns på infrasweden.nu