Program 19 april kl. 11-12

Moderator: Olle Samuelson, Smart Built Environment

VIA – næringsklyngen for transportinfrastruktur
Helen Roth, Daglig leder, VIA

Internationell utblick med Smart Built Environment
Cristina Lázaro, Internationaliseringsansvarig, Smart Built Environment

Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard 4.0
Rikard Larsson, BEAst

Loggor arrangörer

Vad innebär resultaten för samhällsbyggandet?
Björn Wallsten, Formas