Förändrad markanvändning, exploatering och nya klimatförhållanden påverkar risken för slitage och ras. Det gäller både för marken, under och kring byggnader, och för infrastrukturlösningar. Med ny teknik, moderna material och ökade kontroller går det att göra mycket förebyggande arbete. Bygg din kompetens om hur du förutser, och förebygger ras!

I filmen möter du

Moderator: Kristina Gabrielii, Smart Built Environment