Biologisk mångfald innebär att naturen är rik på variation – att vi har flera olika ekosystem och naturtyper som utgör livsmiljöer för människor, växter och djur. När vi bygger lånar vi naturliga miljöer och använder dem i människornas syften. Hur gör vi då för att bevara och berika naturen samtidigt som vi bygger nytt, bygger om och låter materialen cirkulera? Bygg din kompetens om biologisk mångfald!

Se filmen Bygg kompetens – bygg i biologisk mångfald

I filmen möter du

Moderator: Anneli Kouthoofd, vd SBUF

Vad innebär resultaten för sektorn?
Johan Rydlöv, Ekolog och Nationell samordnare Landskap, Trafikverket