Moderator är Terese Lilliehorn. Utlysningarna presenteras av Kristina Gabrielii, Smart Built Environment samt Camilla Byström och Fredrick Lekarp, InfraSweden. Utlysningarna som presenteras i den långa versionen av filmen är:

Anpassning av transportinfrastrukturen för att möta klimatförändringar – InfraSweden

InfraSwedens utlysning handlar om att stödja klimatanpassningen av transportinfrastrukturen. Syftet är att klara av att möta de negativa konsekvenser som ett förändrat klimat för med sig. Projekt som söks ska bidra till lösningar för att på ett hållbart sätt klimatanpassa befintlig eller planerad transportinfrastruktur.

Viktiga datum för InfraSwedens utlysning
Utlysningen öppnar 2 november 2022 och stänger 2 februari 2023.

Läs mer på InfraSwedens webbplats.

Digitalt samhällsbyggande i praktiken – Smart Built Environment

I Smart Built Environments utlysning kan du ansöka om medel för forsknings- och innovationsprojekt. Projekten ska bidra till ett mer resurseffektivt och hållbart samhällsbyggande med hjälp av digitaliseringens möjligheter.

Viktiga datum för Smart Built Environments utlysning
Utlysningen öppnar 10 november 2022 och stänger 2 februari 2023.

Läs mer om utlysningen på Smart Built Environments webbplats.

Sök finansiering till din projektidé

Film om de två utlysningarna och frågor från deltagarna

Digitalt samhällsbyggande i praktiken

Se filmen om Smart Built Environments elfte stora utlysning.