Bygg kompetens – hur jobbar vi med innovation?

I filmen från webbinariet ställer vi oss frågan om vi har några metoder för att hantera innovation. Vi lyfter inspirerande exempel och diskuterar vad en innovation är, egentligen. Vi presenterade resultat från aktuella projekt och vår sakkunniga i sektorn kommenterar resultaten.

Se filmen

Moderator: Camilla Byström, programchef, InfraSweden2030.

Ta del av presentationerna

Innovationsledning, vad innebär det?
Bodil Sandén, innovationsledare, InfraSweden2030

Mosaik – Metod för Offentlig Sektors Arbete med InnovationsKultur
Vilho Jonsson, curlabs AB
Jessica Fogelberg, Innovationschef, Knivsta kommun

Förändringstryck, förändringsledning och vilja till utveckling
Hans Nyblom, Installatörsföretagen och SBUF lyfter resultat från projekten:
Utvecklingsprojekt Samverkanskunskap, del 1 och Implementering och innovationer för Färdplan Bygg och Anläggningssektorn

Vad innebär resultaten för samhällsbyggandet?
Anders Persson, näringspolitisk chef, Innovationsföretagen