Deltagare under projektkonferensen

Inspiration från plats och projekt

Konferensen arrangerades på Färgfabriken i Stockholm, en konsthall för samtidskonst, arkitektur, samhällsfrågor och stadsutveckling. Vi besöker bland annat projektrummen där arkitekturnätverket AES (Architectural Environmental Strategies) har en öppen kreativ process kring det stadsutvecklingsprojekt som sker i Färgfabrikens närområde.

Tema implementering

Samlade presentationer

Konferensen hade tema implementering. Det innebär att vi tittade närmare på hur vi kan arbeta för att ge projekt kraft att nå vidare med sina resultat. Vi delade kunskap från flera projekt som aktivt arbetar med implementeringsfrågor. Deltagarna fick bland annat veta mer om resultatet från projektet Kunskapsspridningen premisser som presenteras av Henrik Linderoth, Tekniska Högskolan i Jönköping. Agnes Sävenstedt, Rhubarbs berättade om erfarenheter från projektet DigiGrow. Deltagarna fick också del av erfarenheter från projektledaren Mats Svensson, Tyréns som i flera projekt lyfter strategier för att nå nästa steg.

Vi arbetade tillsammans projekten. Alla projektledare presenterade sitt arbete i mindre grupp och vi höll en gemensam workshop.

Spaning från Expo2020

Vi bjöd på en internationell spaning. Klas Hall, Kompetenspartner ingick i det vinnande laget i Smart Built Environments innovationstävling och har som pris besökt världsutställningen Expo2020 i Dubai. Här berättade han om sina intryck från den internationella arenan.

Program den 13 juni 2022

Registrering och förmiddagskaffe
I takvåningen på Färgfabriken

Välkomna och dagens program

Det här är Färgfabriken
Anders Bergmark, projektledare Färgfabriken

Aktuellt från Smart Built Environment
Kristina Gabrielii och Olle Samuelson, Smart Built Environment

Arkitekturnätverket AES flyttar in
Emily Aquilina, Architect, organiser of OpenBi0n II

Lunch
I lilla salen på entréplan

I fokus: Implementering

Introduktion
Kristina Gabrielii och Olle Samuelson, Smart Built Environment

Kunskapsspridningens premisser
Henrik Linderoth, Tekniska Högskolan i Jönköping

DigiGrow
Agnes Sävenstedt, Rhubarbs AB

Tre perspektiv på implementering
Mats Svensson, Tyréns

Eftermiddagsfika
I cafét

Workshop: ”Så ska jag jobba med mina resultat”

Omvärldsspaning från Expo 2020
Klas Hall, Kompetenspartner

Gemensamt mingel