Kvinna i bygghjälm i industrimiljö

De där små koderna som letar och retar upp dig kan också vara ytterst värdefulla. Samhällsbyggandet kan ta stora utvecklingskliv med hjälp av Artificiell Intelligens (AI). Det bevisar projektresultaten som du får del av i Bygg kompetens.

Kliv in i ditt nästa projekt och se vad som kan bli bättre! Enligt några av projektledarna är det bara att ”börja köra” och få en mer effektiv hantering och produktivitet på byggplatsen. Projektörer, fastighetsägare, byggherrar och installatörer kan i tidiga skeden få förslag till i vilka rum som installationer behövs genom ett projekts insamling av erfarenheter från flera digitala modeller från tidigare projekteringar.

Bygg kompetens – låt algoritmerna göra jobbet

Program

Moderator: Kristina Gabrielii, programchef Smart Built Environment