Utveckla din och sektorns kompetens med aktuella resultat

Det har aldrig tidigare producerats så mycket kunskap, nya metoder, verktyg och utveckling inom samhällsbyggnadssektorn. Forskning och innovation (FoI) pågår just nu inom flera stora initiativ, program och projekt. Projektresultaten ger lösningar på många av sektorns utmaningar vad det gäller ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet och sektorn behöver ta del av resultaten, använda dem och utveckla nya arbetssätt. Visst är du en av dem som vill bygga kompetens för en hållbar samhällsbyggnadssektor?

Bygg kompetens – värdet av intelligent drift och förvaltning

iBridge – Digitala och uppkopplade broar för en effektiv och intelligent förvaltning
Gunnar Johansson, IoTBridge AB

Digital adoption och värdeskapande i fastighetsförvaltning
Agnieszka Zalejska Jonsson, Kungliga Tekniska högskolan

BEAst Steg 1 Systematik, kravställning för överlämning drift- o underhållsdokumentation
Marcus Bengtsson, TIKAB

Vad innebär resultaten för samhällsbyggandet?
Rikard Silverfur, Chef Utveckling & Hållbarhet, Fastighetsägarna Sverige

Moderator: Camilla Byström, programchef InfraSweden2030