Bygg kompetens – låt materialen tala!

Byggmaterialen står i centrum vid det första tillfället för Bygg kompetens 2022. Vi lyfter exempel på hur materialen bär på viktig information, från tillverkning till underhåll och återanvändning. Vi tittar på hantering av viktiga miljönyckeltal i informationsflöden och hur de kan användas för klimatberäkningar och EPD:er. Vi lyfter metoder för hur kunskapen om materialen kan bevaras över tid och mellan olika aktörer som hanterar dem. Vi lyfter ”smarta” materiallösningar som säkrar hållbarheten för framtidens material.

Se filmen

Program

11.45 Välkomna och dagens program
Kristina Gabrielii, programchef för Smart Built Environment, modererar

Digitaliserade miljö- och klimatkrav genom hela upphandlingskedjan
Johanna Andersson, IVL Svenska Miljöinstitutet berättar om projektet i dess helhet
Martin Erlandsson, IVL Svenska Miljöinstitutet lyfter den del av projektet som utvecklat ett verktyg för att på ett förenklat sätt ta fram miljövarudeklarationer (EPD-verktyg)

Smart cement för nya övervakningssystem
Andrzej Cwirzen, LTU

Materialinventering vid rivning – hur fungerar kunskapsöverföringen?
Anna Berg, NCC

Varför är det viktigt med rätt materialinformation?
Svante Hagman, sakkunnig i sektorn