Mer information

Om du vill veta mer om hanteringen av hållbarhetskrav och kanske testa Incheck kontakta projektledare Robert af Wetterstedt.

Gå mikrolärandeutbildningen

Ta del av de presentationer som visades under webbinariet.

Lansering på frukostwebbinarium

Under webbinariet lanserades en mikrolärandeutbildning där du får lära dig mer om hållbarhetskrav och hur ett gemensamt sätt att strukturera kravinformation ger möjligheter till digitalisering av manuella arbetsmoment. Under frukostwebbinariet fick deltagarna också veta mer om projektet "Systematisk hantering av hållbarhetskrav genom hela byggprocessen", problemen kring hur vi agerar idag och möjligheterna med en digital utveckling som gör hantering och samverkan kring hållbarhetskrav och efterlevnadsdeklarationer lika enkelt som Spotify hanterar musik.

Utbildningen har tagits fram i samverkan mellan projekten "Systematisk hantering av hållbarhetskrav genom hela byggprocessen" och "Mikrolärande" som genomförs inom ramen för Smart Built Environment.

Digitalt utbyte av hållbarhetskrav

Arbetet med de miljö- och hållbarhetskrav som i allt högre grad ställs på byggbranschen uppfattas i dag som en administrativ börda. Genom att skapa förutsättningar för systematisk och digitaliserad kravhantering vill vi förändra branschens syn på kraven till något positivt och viktigt.

Projektet Systematisk hantering av hållbarhetskrav genom hela byggprocessen har lagt grunden för förändringen genom att ta fram en prototyp för en standard avseende digitalt informationsutbyte av hållbarhetskrav och efterlevnadsdeklarationer. Projektet har också utvecklat en prototyp till en molntjänst, Incheck, där standardprototypen redan nu tillämpas på bland annat de Globala miljömålen, Sweden Green Building Councils certifieringssystem Miljöbyggnad iDrift och IG Passivhus.

Projektet har fått en fortsättning i form av projektet Systematiskt informationsutbyte för cirkulära affärsmodeller, vars övergripande syfte är att möjliggöra förbättrad interoperabilitet mellan aktörer som verkar i samhällsbyggnadsbranschens cirkulära ekonomi.