Martin Rudberg, professor på Linköping Universitet och Lars Stehn, Smart Built Environment

Det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment bjöd in till en stor matchmaking-dag i Stockholm den 27 september. Dagen är en uppföljning på en inledande workshop som hölls i somras. Målgrupperna är byggföretag, it- och telecomföretag. Det är en unik samling av aktörer som nu för första gången har möjlighet att samlas och diskutera behov av nya lösningar på dagens och framtidens utmaningar inom byggindustrin. Lars Stehn, koordinator för fokusområdet Forskningsplattform och Martin Rudberg, professor på Linköping Universitet berättar mer om workshoppen och om projektet Uppkopplad byggplats.

Vad gör vi här idag?
- Uppdraget är att ta fram en förstudie. Förstudien ska beskriva behov/frågeställningar och identifiera några viktiga utmaningar inom byggindustrin och byggbranschen. Tanken är att utforska nya möjligheter med koppling till digitalisering av byggbranschen. Matchmaking-dagen handlar om att samla relevanta aktörer och därefter tillsammans identifiera utmaningar och idéer som kan leda till framtagning av nya testbäddar. Tanken med testbäddar är att utforska nya lösningar och innovationer för att möta byggbranschens utmaningar - med hjälp av digitaliseringen.

Tillsammans identifierade deltagarna utmaningar och idéer som kan leda till framtagning av nya testbäddar.

Vilka medverkar?
-
Uppslutningen har varit enorm, en rad olika aktörer och omkring 70 personer inom bygg-, it- och telecombranscherna har deltagit. Det är helt rätt målgrupper som har samlats.

- Några av de på plats och som håller i arbetet är Skanska, Peab/Cementa, Lindbäcks bygg och Trafikverket. De har också gjort en "pitch" om vad de ser som de största utmaningarna i branschen. Därefter har deltagarna fått välja en arbetsgrupp som de själva känner är intressant och som handlar om utmaningar inom ett område som de vill arbeta med att utveckla.

- Fokus i projektet ”Uppkopplad byggplats” ligger på det som sker på en byggarbetsplats. Ungefär hälften av aktörerna här idag är byggföretag och andra hälften är telecom- och IT-företag. Exempel på företag inom telecom och it på plats är: Microsoft, Eriksson, Sony, Telia, Atea, HiQ och Sigma. En riktigt spännande kombination med en ny blandning av aktörer. Målet är att alla aktörer här ska träffas och få en möjlighet att arbeta tillsammans. Vi vill skapa en transdisciplinär arena. På detta sätt kan forskningen bättre adressera utmaningar som är relevanta för aktörer i byggsektorn.

Läs intervjuer med några av deltagarna

Uppslutningen var stor med omkring 70 personer från så väl byggbranschen som it- och telecomsektorn.

Syfte och mål?
-
Målet är att skapa en industrigruppering där alla arbetar tillsammans. Syftet med förstudien och projektet är att identifiera vilka utmaningar som vi kan tackla tillsammans med företagen. Det finns många teknikfrågor och stora behov av förändring för att utveckla och förbättra byggbranschen som måste adresseras.

- Vi behöver företagens hjälp och många har redan tackat ja. Det handlar om att ställa en byggarbetsplats till förfogande för att testa och att satsa resurser för att möta utmaningarna i byggsektorn. Företagen är motiverade och vill satsa på forskning och innovation och på ett långsiktigt kunskapsbyggande.

- Resultaten vi vill se är en utveckling av byggbranschen, målet är kunskap och kunskapsutveckling. Vi vill bland annat använda resultat från forskningen/testbäddarna och återföra denna kunskap till akademin och därmed till studenter och framtidens arbetskraft.

Bakgrund till projektet Uppkopplad byggplats?
- Smart Built Environment fick möjlighet att komma in med förslag till projekt som stödjer till regeringens fem samverkansprogram. Då skickades förslaget med ”Uppkopplad byggplats” in för att stödja samverkansprogrammet ”Uppkopplad industri och nya material". Efter den första workshopen upptäckte vi att intresset var väldigt stort och Vinnova möjliggjorde ytterligare en workshop och det är anledningen till att vi ses här idag.