Gå till innehållet

Utlysning 12: Digitalt samhällsbyggande i praktiken

I Smart Built Environments öppna utlysning kan du söka finansiering till forsknings- och innovationsprojekt. Projekten ska bidra till ett mer resurseffektivt, hållbart och jämlikt samhällsbyggande. Utlysningen är öppen 7 november till 6 februari.

Med stöd från vinnova, energimyndigheten och formas. Strategiska innovationsprogram.