Gå till innehållet

30 miljoner till digitalisering och industrialisering för hållbart samhällsbyggande!

Ansök senast den 5 februari i vår utlysning. Vi söker projekt som adresserar de globala hållbarhetsutmaningarna och bidrar till innovationer kopplade till processer, samarbetsformer, affärsmodeller och teknik.

Med stöd från vinnova, energimyndigheten och formas. Strategiska innovationsprogram.