Gå till innehållet

Bygg kompetens – för en cirkulär sektor

Genom en cirkulär ekonomi möjliggör vi en hållbar framtid och en fungerande planet för kommande generationer. På Bygg kompetens den 23 maj visar vi konkreta exempel där det cirkulära tänkandet inkluderas i hanteringen av material och affärsmodeller.

Med stöd från vinnova, energimyndigheten och formas. Strategiska innovationsprogram.