Ekonomisk lägesrapportering

Projekt inom Smart Built Environment lämnar in en ekonomisk lägesrapportering efter halva projekttiden och vid projektets slut. För projekt beviljade under 2016 ska en ekonomisk lägesrapportering göras i excelmall och slutrapportering 2018 direkt i Prisma.

Den ifyllda excelmallen skickas till registrator@formas.se samt till programkansliet, info@smartbuilt.se. För projekt beviljade under 2017 görs den ekonomiska lägesrapporteringen och slutrapporteringen direkt i Prisma.

I beslutsbrevet från Formas framgår det vilka datum ditt projekt ska skicka in ekonomiska lägesrapporteringar och slutrapporten. Om du är osäker om vad som gäller för ditt projekt, kontakta Katarina Buhr på Formas, katarina.buhr@formas.se.

Slutrapportering

Slutrapportering består av ekonomisk slutrapport enligt samma mall som den ekonomisk lägesrapport och enklare vetenskaplig rapport som rapporteras till Formas i Prisma.

För frågor om rapporteringen i Prisma kontakta kontakta Katarina Buhr på Formas, katarina.buhr@formas.se. Prisma skickar informationen och en länk direkt till dig när det är dags att slutrapportera.

Ni ska även göra en slutrapport för projektet som skickas till programkontoret enligt framtagen mall. För frågor om slutrapport till programkontoret kontakta helena.gibson-ek@iqs.se