De projekt som får finansiering via de öppna utlysningarna rekommenderas att upprätta en kommunikationsplan i samråd med programkansliet. Vi ser även gärna att strategiska projekt upprättar en kommunikationsplan.

Kommunikationsplan

En kommunikationsplan förenklar ditt och dina kollegors arbete med att nå ut till era målgrupper, hjälper er att lägga resurser på rätt saker och ser till att era resultat kommer till större nytta. Kommunikationsplanen tas fram vid projektstart och skickas till helena.gibson-ek@iqs.se.

Mallen är till hjälp för dig som ska ta fram en kommunikationsplan i ett projekt inom Smart Built Environment. Mallen ska du själva fylla i men det krävs att du har läst och satt dig in i instruktionen först.

Word och Powerpoint

Det finns Smart Built Environment-mallar för PowerPoint och Word som ska användas för brev, protokoll, PM, presentationer etc. Mallarna är framtagna för Office-paketet på PC.

Filmer om Smart Built Environment

För att förtydliga syftet med programmet finns det en film om Smart Built Environment. Filmen är ett verktyg som ni gärna får använda er av när ni berättar om programmet internt och externt. Filmen finns i en svensk och en engelsk version och ligger uppe på Youtube.

Svenska version

Engelsk version