Projekt inom programmet behöver lämna in följande rapporter och planer:

Vid projektstart:

Kommunikationsplan, skickas till programkansliet: helena.gibson-ek@iqs.se

Efter halva projekttiden:

Ekonomisk redovisning i excelmallen, som du hittar nedan, samt i Formas ansökningsportal Prisma. Obs! för projekt som ska rapportera t.o.m. 14 februari så fylls endast excelmallen i (ingen rapportering i Prisma). Excelmallen skickas till skickas till registrator@formas.se samt till programkansliet, info@smartbuilt.se

Vid projektets slut:

Både ekonomisk redovisning och slutrapportering kommer att ske i Formas ansökningsportal Prisma längre fram. För tillfället är det inte möjligt att göra i Prisma varför ska du lämna in ekonomisk slutredovisning i excelmall och skriftlig slutrapport enligt mallarna nedan. Dessa skickas till registrator@formas.se med kopia till programkansliet, info@iqs.se.