Projekt inom programmet behöver lämna in följande rapporter och planer:

Vid projektstart:

Vid projektets start tar ni fram en kommunikationsplan. Under "Mallar och verktyg för kommunikation" finns flera mallar, verktyg och planeringsstöd som underlättar kommunikation. Kommunikationsplanen skickas till programkansliet: helena.gibson-ek@iqs.se

Det är också viktigt att noggrant läsa:

Formas regler för stödberättigade kostnader
Formas bestämmelser om statligt stöd

Efter halva projekttiden:

Ekonomisk lägesrapportering skickas till till Formas, registrator@formas.se samt till programkansliet, info@smartbuilt.se

Här hittar du regler och mallar för ekonomiska och vetenskapliga lägesrapporter och slutrapporter.

Vid projektets slut:

Både ekonomisk lägesrapportering och slutrapportering skickas till registrator@formas.se med kopia till programkansliet, info@smartbuilt.se