Mer om fokusområde Nya tillämpningar

Fokusområdet handlar om nya tillämpningar och innovationer för digitalisering och industrialisering. Här sker utveckling, testning och validering av nya produkter och tjänster.