För att tillämpa digitalisering och genomgå en digital transformation krävs ökade kunskaper och färdigheter samt förmåga att bryta invanda mönster i arbetssätt, aktörsroller och processer. Förändringarna kommer inte att i huvudsak beröra teknikfrågor, utan innehålla ett stort behov av förändringar på både individ- och organisationsnivå och behöver införas stegvis i en kontinuerlig process. För att åstadkomma nya arbetssätt krävs starka ledare som kan driva förändringarna.

Trestegsraket

Projektet kommer under 2018–2019 erbjuda samtliga organisationer inom samhällsbyggnadssektorn att delta i en trestegsraket:

  1. Lägga grunden
  2. Bygga huset
  3. Flytta in

Vi vill förändra företag och organisationer inom samhällsbyggnadssektorn genom att sprida kunskap till hela sektorn och på så sätt lägga grunden för digital "awareness" och förståelse att digitalisering måste finnas på varje ledares agenda.

Vi vill stötta organisationer att ta fram en integrerad strategi och handlingsplan som tydligt visar ambitionen och hur arbetet ska ske inom respektive organisation och på så sätt börja bygga huset.

Slutligen är det dags att flytta in och med det avses det konkreta arbetet att verkligen få den digitala förändringen att hända.

Projektets mål är att:

  • Sprida kunskap till hela samhällsbyggnadssektorn för att bidra till att öka sektorns förståelse om digital transformation samt behovet av att agera.
  • Öka förmågan att formulera en strategi och handlingsplan för digital transformation.
  • Skapa metodik och ökad förmåga i den egna organisationen för att tillämpa strategi och handlingsplaner innehållande digital transformation.
  • Öka antalet organisationer inom samhällsbyggnadssektorn som aktivt jobbar med sin digitala transformation och når sina mål.

Totalt sett ska projektet öka antalet organisationer inom samhällsbyggnadssektorn som aktivt jobbar med sin digitala transformation och når sina mål i syfte att bidra till att Sverige blir ett globalt föregångsland som realiserar de nya möjligheterna som digitalisering för med sig.

Projektet pågår 2018 och 2019 och projektledare är Johanna Holmberg, Cobel Sweden. Du når henne på johanna.holmberg@cobel.se eller 070-339 63 12.