Inom fokusområdet ska det skapas miljöer för testning och demonstration för såväl ny teknik och standarder som för upphandlingsformer, arbetssätt och processer. Detta sker med hjälp av både strategiska projekt och öppna utlysningar.

Förstudien inleddes i april 2016 och pågår under hösten 2016. Den leds av en processledare, i en öppen process med sektorns aktörer. Processledare är Henrik Szentes, Strability. Han nås på 070-276 06 20 eller henrik@strability.se..